Spółka planuje zainwestować w ten projekt 58 mln euro w ciągu dwóch lat, a PineBridge - 50 mln euro.

"Nasze ambitne plany rozwoju na skalę międzynarodową realizują się dzięki umowie z PineBridge Investments. Rok 2011 był niezwykle ważny dla rozwoju projektu Paczkomaty - zrealizowaliśmy kilka globalnych kontraktów, a w tym roku rozszerzyliśmy naszą sieć o Łotwę oraz Irlandię. Umowa z PineBridge pozwoli nam dalej umacniać pozycję i da perspektywy dynamicznego wzrostu, jaki upatrujemy w tym sektorze" - powiedział prezes Integer.pl Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"Rezultaty osiągane dotychczas przez Grupę Integer.pl - zwłaszcza w obszarze Paczkomatów - są imponujące. Chcemy wspierać i uczestniczyć w dalszym, międzynarodowym rozwoju systemu EasyPack" - dodał dyrektor zarządzający PineBridge Investments (Central Europe) Rossen Hadjiev.

Na początku marca, w rozmowie z agencją ISB, Brzoska informował, że Integer.pl wybrał już partnera, z którym będzie rozwijał swój program ekspansji urządzeń paczkomatowych na rynku europejskim.

Informował wtedy, że projekt zakłada, że spółka celowa w ciągu 4 lat rozlokuje do 16 tys. paczkomatów w tych krajach Europy, gdzie nie są jeszcze dostępne. Ma ona zarządzać siecią i udostępniać ją partnerom logistycznym pobierając opłatę za każdą przesyłkę.

W najnowszym komunikacie Integer.pl podał, że inwestycja na kwotę 108 mln euro (453 mln zł) będzie podlegać zatwierdzeniu przez UOKiK. W okresie 2 lat Grupa Integer.pl wniesie środki pieniężne i kapitał w wysokości 58 mln euro (243 mln zł) natomiast PineBridge Investments zainwestuje ponad 50 mln euro (210 mln zł).

PineBridge Investments zarządza 67.3 mld USD in aktywach (na 31 grudnia 2011), na rzecz klientów instytucjonalnych I indywidualnych.

W I-IV kw. 2011 roku spółka Integer.pl miała 23,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 16,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 251,59 mln zł wobec 202,38 mln zł.