Zgodnie z prospektem, spółka ma przeznaczyć na dywidendę co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto. Taka też (w wysokości 30 proc. zysku) jest propozycja zarządu JSW odnośnie dywidendy za ubiegły rok.

Dziennikarze pytali wicepremiera o zdanie w tej sprawie, dociekając, czy - jak np. w spółce Tauron - podczas walnego zgromadzenia Skarb Państwa nie zmieni zaproponowanego przez zarząd projektu stosownej uchwały, zwiększając poziom dywidendy.

"Powinna być taka, jak przewiduje prospekt emisyjny" - powiedział Pawlak, pytany o satysfakcjonujący dla Skarbu Państwa poziom dywidendy JSW za ubiegły rok.

Proponowanym dniem nabycia prawa do dywidendy JSW jest 6 lipca, a dniem jej wypłaty 24 lipca. Walne zgromadzenie JSW, które podejmie decyzje w tej sprawie, zaplanowano na 31 maja.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej rekomenduje przeznaczenie na dywidendę za 2011 r. kwoty 631,7 mln zł, czyli 30 proc. skonsolidowanego zysku netto. Po umorzeniu części akcji serii C na jedną akcję przypadnie 5,38 zł dywidendy.

Zarząd zaproponował ponadto, aby część zysku z 2011 r. w wysokości 130 mln zł przeznaczyć na wypłatę dla pracowników JSW wraz z narzutami, a pozostałą kwotę w wysokości 1,19 mld zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego spółki.

W ubiegłym roku walne zgromadzenie JSW zdecydowało o wypłacie na rzecz Skarbu Państwa 130 mln zł dywidendy.

Spółka wypracowała w 2011 roku zysk netto w wysokości 2.082,5 mln zł. Po uwzględnieniu obowiązkowej wypłaty z zysku w wysokości 127,0 mln zł za okres od 01.01.2011 do 31.07.2011, pobieranej od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, zysk netto do podziału wyniósł 1.955,5 mln zł.