Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 16,18 mln zł wobec 18,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 83,58 mln zł wobec 21,46 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 3,98 mln zł zysku netto wobec 19,77 mln zł zysku rok wcześniej.