Zysk operacyjny wyniósł 41,88 mln zł wobec 22,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody wyniosły 736,59 mln zł wobec 520,96 mln zł rok wcześniej.