Stanowi to 40,15% zysku netto za 2011 rok. Decyzja ta jest zgodna z rekomendacją zarządu. Dzień dywidendy został ustalony na 12 czerwca, zaś wypłata dywidendy nastąpi 27 czerwca br.

"Wypłata dywidendy w proponowanej wysokości pozwoli zachować miary adekwatności kapitałowej na bezpiecznym poziomie, zgodnym z rekomendacjami KNF, oraz zapewni rozwój działalności kredytowej PKO Banku Polskiego" - napisano w uzasadnieniu do uchwały.

Akcjonariusze przeznaczyli kwotę 2.300 mln zł na kapitał zapasowy oraz 66,12 mln zł na kapitał rezerwowy. PKO BP wypłaca dywidendy w każdym roku od momentu debiutu w 2004 roku. W poprzednich dwóch latach wypłacił łącznie w formie dywidendy kwotę 4,85 mld zł, co stanowiło 84% zysku netto za ten okres.

PKO BP miał 3807,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 3216,88 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku bank miał 3953,62 mln zł zysku netto wobec 3311,21 mln zł zysku rok wcześniej.