"W ciągu ubiegłej dekady obserwowaliśmy bardzo dynamiczny wzrost popularności internetu w Polsce. Obecnie korzysta z niego regularnie, tzn. przynajmniej raz w tygodniu, ponad połowa dorosłych Polaków (56 proc), czyli tyle samo, ile rok temu. Należy się spodziewać, że wzrost liczby użytkowników będzie już teraz następował stopniowo, nie tak spektakularnie, jak w ubiegłej dekadzie" - komentuje wyniki sondażu CBOS.

Wiek i wykształcenie to czynniki, które w największym stopniu wpływają na korzystanie z internetu. Z internetu korzysta 93 proc. badanych w wieku 18-24 lata, 81 proc. - w wieku 25-34 lata, 73 proc. - w wieku 35-44 lata, 52 proc. - w wieku 45-54 lata, 34 proc. - w wieku 55-64 lata i 11 proc. - w wieku 65 lat i więcej.

Wśród osób mających wykształcenie wyższe użytkowników internetu jest 94 proc.; wśród osób z wykształceniem średnim - 69 proc., z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 38 proc. i z podstawowym - 21 proc.

Z internetu korzysta 100 proc. ankietowanych studentów i uczniów, 98 proc. - kadry kierowniczej i specjalistów, 92 proc. pracowników administracyjno-biurowych, 82 proc. - techników i średniego personelu. Najniższe odsetki użytkowników internetu są w grupie rolników - 22 proc., rencistów - 22 proc. i emerytów - 18 proc.

Reklama

Wśród osób dobrze oceniających swoją sytuację materialną regularne używanie sieci deklaruje trzy czwarte badanych (76 proc.), a wśród źle sytuowanych tylko co czwarty (26 proc.). W miastach (w zależności od ich wielkości) odsetek osób deklarujących korzystanie z internetu wynosi od 54 do 70 proc., a na wsi - 47 proc.

Internauci spędzają online przeciętnie 12 godzin w tygodniu, czyli niespełna dwie godziny dziennie. Prawie wszyscy internauci (97 proc.) łączą się z siecią z domu. Ponadto niemal połowa (45 proc.) korzysta z internetu w pracy lub w szkole, natomiast nieliczni (2 proc.) - w kawiarenkach internetowych. 13 proc. łączy się w jeszcze innych miejscach. Dwie trzecie użytkowników (64 proc.) łączy się z siecią bezprzewodowo, korzystając z urządzeń mobilnych.

Zakupy za pośrednictwem sieci deklaruje niemal trzy czwarte internautów (72 proc.), czyli dwie piąte ogółu badanych (40 proc.). Zakupy przez internet w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie zrobiło niemal dwie piąte internautów (37 proc).

Do najczęściej kupowanych produktów należy odzież i obuwie, a w dalszej kolejności sprzęt elektroniczny, artykuły motoryzacyjne, dziecięce, książki - w tym książki elektroniczne i audiobooki, sprzęt sportowy, kosmetyki. Rzadziej są to programy i gry komputerowe, bilety lotnicze lub kolejowe, dostęp do usług czy treści, muzyka i filmy, a zupełnie sporadycznie - żywność oraz leki.

W ciągu miesiąca poprzedzającego badanie 60 proc. internautów, czyli blisko dwie piąte ogółu badanych (37 proc.), obsługiwało swoje konto bankowe przez internet. Tyle samo czytało prasę w internecie. Co trzeci internauta (33 proc.), czyli jedna piąta ogółu, pobiera z sieci darmowe programy, muzykę, filmy.

Blisko co trzeci internauta (31 proc.) słucha radia online. Nieco większa grupa (37 proc.) ogląda w sieci materiały wideo, filmy, seriale, telewizję. Zamieszczanie w internecie zrobionych przez siebie zdjęć lub materiałów wideo deklaruje 18 proc. internautów.

Niemal jedna trzecia internautów (29 proc.) czyta blogi, a co dwudziesty (5 proc.) deklaruje prowadzenie bloga lub własnej strony internetowej.

Blisko jedna czwarta internautów (23 proc.) zawarła w sieci znajomość. Blisko trzy piąte (59 proc.) to zarejestrowani użytkownicy portali społecznościowych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 10-16 maja 2012 r. na liczącej 1017 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.