Cena zamknięcia z dnia 2 lipca 2012 była dla tych spółek o średnio 55 punktów procentowych niższa od ceny emisyjnej.

Największy wzrost ceny osiągnęły akcje ONICO S.A. (417 proc.). ONICO jest spółką działającą na rynku produktów ropopochodnych. Przedmiotem działalności firmy jest pośrednictwo w hurtowym obrocie paliwami płynnymi a w szczególności gazem LPG. ONICO prowadzi działalność handlową w różnych krajach Europy.

Ranking najlepiej prosperujących debiutów NewConnect 2011 roku zamyka SMS Kredyt Holding. Jest to firma, której działalność polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do 2000 zł na krótkie okresy. Produkty dystrybuowane są poprzez wymianę komunikatów SMS, Internet oraz telefon.

W rankingu top10 spółek, które odnotowały największy wzrost ceny akcji w stosunku do ceny emisyjnej, znajduje się również nowatorskie na polskim rynku przedsiębiorstwo – Dom Aukcyjny Abbey House S.A. Spółka ta działa na pograniczu dwóch branży – finansów i sztuki, które według raportu Deloitte Art&Finance 2011, w rozwiniętych gospodarkach zaczynają się przenikać.

Dzieła sztuki coraz częściej postrzegane są nie tylko jako przedmioty kolekcjonerskie, ale jako klasa aktywów z potencjałem osiągania zysków. Jedną z zalet inwestycji w sztukę jest również niska bądź ujemna korelacja tej formy inwestycji z inwestycjami kapitałowymi.

Abbey House umożliwia swoim klientom zakup dzieła sztuki nie tylko jako dom aukcyjny ale jako instytucja wspierająca inwestorów w ich przedsięwzięciu. W odróżnieniu od banków udzielających kredytów, firma nie pobiera odsetek za oferowane usługi, ale staje się partycypantem w zyskach. Dzięki takiej polityce prowadzonej działalności, akcje spółki wykazały wzrost o 178 proc. w stosunku do ceny emisyjnej.

SpółkaCena emisyjnaCena zamknięcia 2.07.2012Zmiana            (proc.)
Onico631417
Synkret4,117315
DTP2,338,9282
Comperia.pl8,2526,19217
ZWG0,72,16209
Briju514,56191
Progres Investment9,527,5189
Abbey House3,610178
Graphic5,5715169
SMS Kredyt Holding12,62162

Obecnie na NewConnect notowanych jest 399 spółek. Dzienna zmiana indeksu NCIndex, dedykowanemu temu właśnie rynkowi akcji, wynosi 0,14 proc. Pomimo faktu, że akcje większości spółek nie przewyższyły swojej ceny emisyjnej, zmiany wartości NCIndex wskazują na pozytywny trend panujący na alternatywnym systemie obrotu GPW.