PKO BP miał 1.004,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 871,02 mln zł zysku rok wcześniej.