Obniżona została także cena docelowa jednej akcji AGORA o ponad 47 proc. Obecnie DI BRE wycenia walory spółki na 7,5 zł, podczas gdy poprzednia cena docelowa wyznaczona była na poziomie 14,,3 zł.

Rekomendacja została wydana przy cenie 7,85 zł, czyli o 4,5 proc. wyższy od najnowszych szacunków DI BRE.

Według analityków DI BRE, na decyzję o obniżeniu rekomendacji miało wpływ załamanie koniunktury zaobserwowane w ciągu 1 półrocza 2012 roku do jakiego doszło na rynku reklamowym i spadku wydatków na reklamę w ujęciu r/r. jak również spadek sprzedaży Gazety wynikający z oszczędności wprowadzanych przez czytelników.

„Rozpowszechnianie płatne dziennika spada w tempie przekraczającym 16,0% r/r, co podnosi koszt dotarcia z reklamą do czytelnika i dodatkowo obok słabości rynku reklamowego przekłada się na spadek przychodów reklamowych segmentu prasowego i znaczne pogorszenie jego wyników” – napisano w raporcie DI BRE.

Jak oceniają analitycy DI BRE „całkowicie zawodzi też internet, który nie jest w stanie przełożyć odnotowywanych wzrostów przychodów na istotną poprawę rentowności i wyników, przejmując od prasy rolę najważniejszego aktywa w Grupie”.