Perspektywa ratingów jest stabilna, podała spółka w komunikacie. Agencja przyznała również PGE długoterminowy rating krajowy na poziomie AA-(pol) z perspektywą stabilną.

"Zgodnie z definicją agencji Fitch rating krajowy 'AA' oznacza, że dany emitent lub emisja reprezentuje bardzo niskie ryzyko w porównaniu z innymi emitentami lub emisjami występującymi w Polsce. Ryzyko jest jedynie nieznacznie wyższe od ryzyka, jakie reprezentują sobą najwyżej notowani w Polsce emitenci lub emisje" - głosi komunikat.

PGE miała 1.529,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 1.205,92 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 7.908,23 mln zł wobec 7.268,79 mln zł rok wcześniej.