Podczas konferencji prasowej rzecznik resortu finansów powiedział, że "nic mu nie wiadomo" o takim pomyśle. "Z teoretycznego punktu widzenia byłoby to bardzo problematyczne" - dodał przedstawiciel ministerstwa, cytowany przez AFP.

W dostępnym od poniedziałku w sprzedaży najnowszym wydaniu "Spiegla" opublikowano informację, że EBC rozważa wprowadzenie dla poszczególnych państw strefy euro progowych stawek rentowności ich obligacji. W razie przekraczania tych progów, EBC podejmowałby skup obligacji, zapobiegając w ten sposób dalszemu zwiększaniu ich rentowności przez spekulantów.

"Spiegel" nie podał źródła swych informacji. Według tygodnika, punktem odniesienia dla stawek progowych byłaby rentowność niemieckich obligacji państwowych, a ponieważ EBC dysponuje nieograniczonymi środkami, spekulanci nie byliby już w stanie windować rentowności ponad ustaloną wysokość. Inwestorzy mieliby także sygnał, jaki poziom rentowności bank centralny uważa za właściwy.

Rentowność niemieckich obligacji państwowych jest najniższa w strefie euro.

Jak napisał "Spiegel", na swym najbliższym posiedzeniu na początku września rada EBC ma zadecydować, czy stawki progowe zostaną rzeczywiście wprowadzone.