Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w lipcu rok do roku o 4,7 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosła o 2,4 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP prognozowali, że produkcja przemysłowa w lipcu, w ujęciu dwunastomiesięcznym, wzrosła o 4,3 proc., natomiast w porównaniu z czerwcem spadła o 3,2 proc.

"Lepsze niż przed miesiącem dane o produkcji przemysłowej to wynik większej liczby dni roboczych. W lipcu br. mieliśmy o jeden dzień roboczy więcej niż rok wcześniej, podczas gdy czerwiec br. miał o jeden dzień roboczy mniej w porównaniu do czerwca ubiegłego roku" - skomentował Wojciech Matysiak, ekonomista Pekao.

"Oczekujemy, że w drugim półroczu tempo wzrostu produkcji przemysłowej będzie wynosiło nie więcej niż 3 proc. Jak pokazują wskaźniki PMI (wskaźnik menadżerów logistyki sektora przemysłowego przygotowywany przez firmę badawczą Markit Economics i bank HSBC - PAP) z ostatnich miesięcy, firmy z sektora przemysłowego odnotowują coraz słabszy popyt zarówno rynku krajowego, jak i rynków eksportowych. Umocnienie złotego w ostatnich miesiącach zmniejsza konkurencyjność eksporterów szczególnie, że część z nich kupowała importowane środki produkcji przy słabszym kursie złotego" - dodał.

Które gałęzie windują statystyki?

Produkcja przemysłowa w lipcu 2012 r. wzrosła w 23 działach gospodarki, spadła zaś w 11 - poinformował również Główny Urząd Statystyczny.

"W stosunku do lipca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji napojów - o 17,7 proc., urządzeń elektrycznych - o 11,5 proc., artykułów spożywczych - o 10,4 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych, papieru i wyrobów z papieru - po 8,5 proc., wyrobów z metali - o 8,0 proc. oraz maszyn i urządzeń - o 6,9 proc." - podał GUS w komunikacie.

"Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku wystąpił w 11 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 7,9 proc., mebli - o 5,2 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 4,7 proc., w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 3,8 proc. oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 1,1 proc." - dodano.