Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 7,91 mln BGN wobec 7,04 mln BGN zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 223,32 mln BGN wobec 179,82 mln BGN rok wcześniej.