"W lipcu sytuacja społeczno-gospodarcza kraju kształtowała się pod wpływem słabnącej koniunktury na rynkach światowych oraz obserwowanych już wcześniej tendencji wskazujących na pogorszenie uwarunkowań wzrostu popytu krajowego" - napisano w podsumowaniu.