Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 572,26 mln zł w I półroczu 2012 r. wobec 762,75 mln zł rok wcześniej.

Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu sięgnęły 402,33 mln zł wobec 521,9 mln zł rok wcześniej.

Koszty działalności maklerskiej wyniosły 571,84 mln zł w I półr. 2012 r. wobec 610,38 mln zł rok wcześniej.

Zysk z działalności maklerskiej wyniósł 0,41 mln zł w I półroczu tego roku wobec 152,37 mln zł rok wcześniej.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 253,98 mln zł w porównaniu z 504,9 mln zł rok wcześniej.