Stolica Polski ma pięciu konkurentów, którzy przedstawili bardzo zróżnicowane oferty. Warszawa rywalizuje o lokalizację siedziby GCF z niemieckim Bonn, Mexico City, Windhoek w Namibii, New Songdo City w Korei Południowej oraz szwajcarską Genewą.

"Oferty poszczególnych miast są bardzo zróżnicowane. Z jednej strony mamy kraje bardzo rozwinięte jak Szwajcaria czy Niemcy, z drugiej - Namibia, która wskazywała, że na południowej półkuli nie ma swojej głównej siedziby żadna agenda ONZ. Nie mamy takiego poczucia, że Warszawa jest najlepsza czy najgorsza, po prostu mamy coś innego i to próbowaliśmy podkreślać" - powiedziała PAP reprezentująca Polskę w zarządzie GCF, wiceminister środowiska Beata Jaczewska.

Podkreśliła, że Warszawa odróżniała się od innych miast np. tym, że prezentację prowadził przedstawiciel samorządu - wiceprezydent miasta Michał Olszewski. "To uwiarygodnia ofertę, pokazuje, że nie jest to wyłącznie sprawa rządu. Oddanie tej sprawy samorządowi, to jakby trochę oddać ją społeczeństwu" - zaznaczyła.

Jak dodała Jaczewska, na spotkaniu zdecydowano o powołaniu komitetu do oceny kandydatur, w skład którego wejdą przedstawiciele trzech krajów rozwijających się i trzech rozwiniętych. Jego zadaniem będzie przygotowanie raportu o tym, jak poszczególne kraje spełniają kryteria. Zostanie on przedstawiony na posiedzeniu Zarządu w połowie października. Nie jest jednak jeszcze przesądzone, czy wtedy wybór zostanie dokonany - podkreśliła wiceminister.

Zaznaczyła, że w Genewie zdecydowano też, że z powodu opóźnień w całym procesie, to zarząd GCF podejmie ostateczną decyzję ws. siedziby, a podczas najbliższej Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ na przełomie listopada i grudnia w Doha zostanie ona jedynie zatwierdzona.

Jak informowało wcześniej ministerstwo środowiska i stołeczny ratusz, w Genewie wśród zalet Warszawy miały zostać przedstawione: dogodne położenie w centrum Europy, wysoki poziom bezpieczeństwa i standard życia przy niskich kosztach utrzymania czy rozwinięta infrastruktura. Według władz Warszawy miasto nie tylko spełnia wszelkie wymogi formalne, ale też oferuje stabilny system gospodarczy i bankowy oraz bogatą ofertę kulturalną dla pracowników GCF.

Fundusz powstał jako instrument finansowy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC). Jego głównym zadaniem jest zapewnienie realizacji projektów na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych w krajach rozwijających się. Przewiduje się, że od 2020 r. wartość wspieranych przez Fundusz projektów osiągnie co najmniej 100 mld dolarów.