Ta niewielka zmiana jest bez znaczenia dla przebiegu dominującej w ciągu ostatniego roku tendencji do łagodnego spadku wskaźnika, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Analitycy zauważają, ze składowe tego wskaźnika od kilku miesięcy oscylują w okolicach granicy wyznaczającej przejście gospodarki ze stanu stagnacji do stanu spowolnienia gospodarczego. "Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w sierpniu 2012 roku wzrósł o 0,1 punktu w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca. Ta niewielka zmiana jest bez znaczenia dla przebiegu dominującej w ciągu ostatniego roku tendencji do łagodnego spadku wskaźnika" - głosi raport BIEC.

"Miary pomocnicze wskaźnika informujące o sile zmian i ich rozprzestrzenianiu się na poszczególne obszary życia gospodarczego od kilku miesięcy oscylują w okolicach granicy wyznaczającej umownie przejście gospodarki ze stanu stagnacji do stanu spowolnienia gospodarczego" napisali analitycy. W sierpniu br. cztery składowe wskaźnika oddziaływały w kierunku jego wzrostu a cztery uległy pogorszeniu w stosunku do poprzedniego miesiąca.

"Najsilniejszy negatywny wpływ na wartości wskaźnika miało w tym miesiącu pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Było to drugie w tym roku tak poważne załamanie ocen przedstawicieli firm na temat ich kondycji finansowej. Poprzednie wystąpiło w kwietniu br. Przedstawiciele wszystkich branż uważają, że kondycja finansowa ich firm pogarsza się" - czytamy w materiale. Słabsze wyniki finansowe przedsiębiorstw wynikają również z pogarszającej się wydajności pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, dodaje BIEC.

"O tym, że firmy dostrzegają konieczność redukcji kosztów i dostosowywania swej działalności do niższej aktywności gospodarki świadczy redukcja zapasów wyrobów gotowych w magazynach firm" - zauważają analitycy. Kolejna składowa silnie działająca w kierunku spadku wskaźnika to zmniejszający się strumień nowych zamówień, który słabnie systematycznie od ponad roku, podał też BIEC.