Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 19,55 mln zł wobec 15,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1659,05 mln zł wobec 1564,91 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 10,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 22,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 3322,32 mln zł wobec 3245,34 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 27,31 mln zł zysku netto wobec 44,86 mln zł zysku rok wcześniej.