Infolinia ma dotyczyć przede wszystkim instytucji objętych nadzorem KNF.

W poniedziałek w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej KSF w sprawie parabanków, powołanej w celu wypracowania szczegółowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania parabanków. W komunikacie MF podało, że dyskutowano nad propozycjami rozwiązań legislacyjnych oraz działań praktycznych wobec parabanków.

Według zespołu należy kontynuować i intensyfikować działania edukacyjne prokuratorów i sędziów prowadzących postępowania przeciwko parabankom. Natomiast potencjalni klienci tych instytucji powinni być informowani o systemie gwarantowania depozytów.

MF wyjaśniło, że podczas spotkania omówiono także propozycje legislacyjne dotyczące obowiązku informowania przez firmy świadczące usługi finansowe związane z przyjmowaniem lub inwestowaniem pieniędzy klientów o ryzykach związanych z oferowanymi usługami. Rozmawiano także o możliwości ujednolicenia terminologii dotyczącej oceny zdolności kredytowej na gruncie Prawa bankowego oraz oceny ryzyka kredytowego na gruncie ustawy o kredycie konsumenckim.

Dyskutowano też o propozycjach wprowadzenia zmian dotyczących m.in. maksymalnych odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu, czy zasady (w ustawie o kredycie konsumenckim), zgodnie z którą rzeczywista roczna stopa oprocentowania nie mogłaby przekroczyć sześciokrotności stopy kredytu lombardowego.

Rozmawiano także o regulacjach, których celem będzie zapewnienie wymiany informacji pomiędzy biurami informacji gospodarczej a Biurem Informacji Kredytowej.

MF poinformowało, że kolejne posiedzenie grupy roboczej zaplanowano na 30 sierpnia 2012 r.

W związku ze sprawą Amber Gold dwa tygodnie temu zebrał się Komitet Stabilności Finansowej. Zarekomendował podjęcie szeregu działań, które zneutralizowałyby zagrożenia dla klientów i systemu finansowego, wynikające z działalności parabanków. Chodzi m.in. o zaostrzenie kar za prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia, oszustwa i fałszowanie dokumentów.