Zelmer liczy na finalizację tego procesu w ciągu kilku miesięcy, podała spółka w komunikacie.

"Zarząd spółki przewiduje że rozpoczynający się proces pozyskiwania inwestora zakończy się ogłoszeniem przez wybranego inwestora wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w standardowym dla takich procesów terminie kilku miesięcy" - głosi komunikat.

Spółka argumentuje, że po przeanalizowaniu możliwych strategicznych scenariuszy swojego rozwoju, stoi na stanowisku, iż w interesie spółki i akcjonariuszy leży przygotowanie i realizacja nowej średnioterminowej strategii grupy na lata 2014- 2016.

"Dla zapewnienia skuteczności tego procesu niezbędnym jest zapewnienie spółce stabilnej struktury własnościowej. Z tego względu zarząd spółki jest zainteresowany pozyskaniem inwestora strategicznego, który będzie wspierał spółkę w tym procesie i jej dalszym rozwoju" - tłumaczy Zelmer.

W opinii zarządu, pozyskanie inwestora strategicznego powinno nastąpić poprzez nabycie akcji spółki w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki, "co zagwarantuje wszystkim akcjonariuszom prawo do wyjścia z inwestycji w tym samym czasie i na jednakowych zasadach", podano także w komunikacie.

Zarząd spółki zatrudnił doradcę finansowego - Société Générale oraz doradcę prawnego - Allen & Overy, A. Pędzich sp. k. Dla zapewnienia potencjalnym inwestorom i obecnym akcjonariuszom równego dostępu do informacji na temat spółki, do chwili zakończenia procesu pozyskiwania inwestora spółka będzie publikowała w formie raportów bieżących podstawowe dane finansowe w ujęciu miesięcznym, podała także firma.

Dane te obejmować będą przychody ze sprzedaży, EBITDA i zysk netto. Zelmer miał 6,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 30,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik za I półr. ub.r. został zwiększony w wyniku rozpoznania korzyści podatkowej o potencjalnej wartości łącznie 24 mln zł dotyczącej amortyzacji podatkowej znaku towarowego i ulgi podatkowej z działalności strefowej na terenie nowej fabryki w Rogoźnicy. Skonsolidowane przychody w I poł. 2012 r. wyniosły 294,00 mln zł wobec 281,81 mln zł rok wcześniej.