Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1100,88 mln zł wobec 940,21 mln zł zysku rok wcześniej. Składka przypisana brutto wyniosła 3923,53 mln zł wobec 3696,38 mln zł rok wcześniej. Jest to wynik lepszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 791 mln zł zysku.

Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości od 700 do 848 mln zł. W I połowie 2012 roku spółka miała 1716,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1553,96 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 1895,36 mln zł zysku netto wobec 2464,06 mln zł zysku rok wcześniej.