Wezwanie na akcje PEP ogłosiła niedawno Polenergia Holding S.à r.l., z grupy Kulczyk Investments, ale media informowały wcześniej o zainteresowaniu tą spółką ze strony PGE. "Na razie nie jesteśmy zainteresowani" - powiedział Kilian podczas prezentacji wyników, zapytany o zainteresowanie spółką PEP.

Z jego słów wynika jednak, że definitywnie tego nie wyklucza. Polenergia Holding S.à r.l. ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 21.313.967 akcji (100 proc. kapitału) PEP po cenie 31,5 zł za akcję. Zapisy na akcje przyjmowane są od 28 sierpnia do 26 września 2012 r. Nabycie akcji odbędzie się pod warunkiem uzyskania odpowiedzi na wezwanie zapisów na sprzedaż akcji w liczbie odpowiadającej przynajmniej 80 proc. kapitału PEP oraz uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Na początku sierpnia "Dziennik Gazeta Prawna" informował, że PGE jest zainteresowana przejęciem PEP, a spółki przeprowadziły już pierwsze rozmowy w tej sprawie. PEP posiada obecnie elektrownie wiatrowe o mocy 80 MW, ale według szacunków analityków w ciągu 3-4 lat jest w stanie uruchomić kolejnych 500 MW nowych mocy w wietrze, a także blisko 100 MW w projektach elektrowni spalających czystą biomasę. Łącznie może to oznaczać 1,6 TWh rocznie zielonej energii. PGE miała 2494,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 2218,79 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 14950,93 mln zł wobec 13915,33 mln zł rok wcześniej.