Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 10,87 mln zł wobec 4,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 978,91 mln zł wobec 909,13 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 8,63 mln zł zysku netto wobec 75,50 mln zł zysku rok wcześniej.