"W I kwartale 2012 r., w związku z wyjazdami zagranicznymi, Polacy wydali 1.386 mln euro. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wydatki te zwiększyły się o 26,8 proc. (czyli o 293 mln EUR). W tym samym czasie cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski wydali 1.756 mln euro. W porównaniu z poprzednim rokiem, wydatki te wzrosły o 14,5 proc. (223 mln euro)" - napisano.

Wskazano, że "analiza geograficzna wydatków wykazała, że w I kwartale 2012 r. wydatki cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej dokonane w Polsce stanowiły 65,9 proc. przychodów z tytułu podróży zagranicznych".

"Wydatki Polaków na podróże zagraniczne do krajów Unii Europejskiej stanowiły natomiast 86,0 proc. ogółu wydatków z tytułu podróży zagranicznych. W analogicznym okresie poprzedniego roku udziały te wynosiły odpowiednio 68,7 proc. w przypadku cudzoziemców i 76,5 proc. w przypadku Polaków" - podał NBP.

Jak dodano, "zaobserwowana zmiana w udziałach oznacza, że w omawianym okresie relatywnie wzrosło zainteresowanie Polaków wyjazdami do krajów Unii Europejskiej oraz spadły wydatki w Polsce osób z krajów należących do Unii". "Na tę zmianę największy wpływ miały głównie wydatki podróżnych jednodniowych - zarówno cudzoziemców w Polsce, jak i Polaków za granicą" - napisano.

Ponadto NBP poinformował w piątek, że w pierwszym kwartale tego roku wielkość środków przekazanych przez pracujących za granicą wzrosła o 7,7 proc. w ujęciu rocznym i wyniosła 928 mln euro.

"Po spadkach odnotowywanych w pierwszych trzech kwartałach 2011 r., jest to drugi kwartał ze wzrostem środków przekazywanych do Polski. Tradycyjnie w kwocie, jaka napłynęła do Polski w I kwartale 2012 r. dominowały przekazy Polaków zatrudnionych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Irlandii" - napisano.