Cena docelowa papierów LOTOS została ustalona na poziomie 25 zł, o 13,6 proc. wyższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 22 zł.

W dniu wydania raportu na zamknięcie sesji rynkowa cena akcji Lotosu wynosiła 30,06 zł i była wyższa od najnowszej wyceny ING o 16,8 proc.