Ich zdaniem pieniądze te można by przeznaczyć m.in. na waloryzacje emerytur i obniżenie składki rentowej.

"Rozliczanie podatków w Polsce jest skomplikowane i czasochłonne. Często zdarza się tak, że ta sama usługa jest obłożona różnymi stawkami VAT-u. Absurdem jest na przykład to, że kawa w zależności od tego, czy jest serwowana z mlekiem czy bez, na miejscu czy na wynos, jest objęta stawką 23 proc., 8 proc. lub 5 proc." - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej ekonomista FOR Aleksander Łaszek.

FOR powołuje się na szacunki ministerstwa finansów, które zakłada, że w 2013 r. wpływy z VAT-u wyniosą 126,4 mld zł. Na tej podstawie wyliczono, że likwidacja dwóch najniższych stawek VAT przyniosłaby 43 mld zł. Łaszek uzasadniał, że gdyby te pieniądze przekazać na działania zmniejszające koszty pracy, jak np. obniżenie składki rentowej, a także waloryzację rent i emerytur, to koszt zmian - czyli prawdopodobny wzrost cen - byłby mniej odczuwalny dla najbiedniejszych.

Likwidacja 5-proc. i 8-proc. stawki podatku VAT jest jedną z propozycji FOR przygotowanych z okazji planowanego na piątek wystąpienia premiera, w którym ma przedstawić plany na kolejne lata rządzenia.

Reklama

Jednymi z największych wyzwań, które stoją przed polską gospodarką są zdaniem ekspertów FOR te wynikające z demografii. Wśród zaproponowanych przez fundację działań mających pobudzić polski rynek pracy jest likwidacja przywilejów emerytalnych, dzięki której zwiększy się aktywność osób starszych. FOR postuluje także redukcję pozapłacowych kosztów pracy, zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli, a także zatrzymanie wzrostu płacy minimalnej. Jak argumentował Łaszek, wysoka płaca minimalna będzie zniechęcać pracodawców do zatrudniania osób młodych i bez doświadczenia.

Zdaniem ekonomisty złym pomysłem jest za to wprowadzenie obowiązku odprowadzania składek na ZUS od umów cywilnoprawnych. "Jeśli popatrzeć na przykład państw, które mają największy odsetek zatrudnionych na etatach, to najlepszym sposobem by to osiągnąć, jest liberalizacja przepisów dotyczących zwalniania pracowników i redukcja pozapłacowych kosztów pracy. Wtedy pracodawcy będą chętniej tworzyli nowe miejsca pracy, ponieważ będzie się to dla nich wiązało z mniejszym ryzykiem niż obecnie" - powiedział Łaszek.

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju została założona w marcu 2007 r. przez prof. Leszka Balcerowicza, który jest jej wyłącznym fundatorem. "Celem Forum Obywatelskiego Rozwoju jest zmiana świadomości Polaków oraz obowiązującego i planowanego prawa w kierunku wolnościowym. Chcemy zwiększyć obywatelskie zaangażowanie w polskim społeczeństwie na rzecz propozycji, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi kraju" - tak fundacja definiuje swoje cele.

ikona lupy />
Korzyści wynikające z obniżonego VAT na żywność w zależności od dochodów gospodarstw domowych, źródło: FOR / Media