Warto je poznać bliżej, bo dają zróżnicowane możliwości inwestycyjne. Jedną z ciekawych opcji są certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ).
Przewagą certyfikatów FIZ nad funduszami otwartymi jest to, że mogą inwestować w szerszą gamę aktywów, tworzyć zróżnicowane strategie. Chodzi m.in. o instrumenty pochodne (kontrakty terminowe na indeksy, towary, waluty) czy udziały spółek z o.o. Na GPW możemy znaleźć certyfikaty pozwalające inwestować w złoto czy nieruchomości komercyjne.
Warto jednak pamiętać, że pieniądze mogą zostać „uwięzione” w certyfikatach do momentu likwidacji funduszu. W tym roku wartość obrotu certyfikatami FIZ na GPW znacząco spadła. Od stycznia do września wyniosła 43,1 mln zł i była o 68 proc. niższa niż w tym samym okresie 2011 r. To oznacza, że inwestorzy mogą mieć problem ze znalezieniem kupca na posiadane papiery. A emitent nie ma obowiązku odkupienia certyfikatów na żądanie inwestora, odwrotnie niż w przypadku jednostek funduszy otwartych. Poza tym życie funduszu może zostać wydłużone ze względu na problemy ze sprzedażą aktywów, które miał w portfelu. Tak ostatnio stało się z funduszem Arka Nieruchomości FIZ 1. Jeśli emitent przewiduje możliwość wykupu na żądanie, zazwyczaj trzeba za to zapłacić np. 2 proc. przed upływem roku od nabycia certyfikatu. Do najbardziej płynnych certyfikatów należą BPH Multiinwestycja, Arka Fundusz Rynku Nieruchomości 2, Ipopema Rynku Mieszkaniowego i PKO Bezpieczna Lokata 1.
Certyfikaty można nabyć na parkiecie poprzez rachunek maklerski lub podczas subskrypcji kolejnych serii w siedzibie emitującego je TFI, a także u niektórych brokerów. Za nabycie papierów podczas subskrypcji zapłacimy opłatę manipulacyjną. Tym wyższą, im mniej certyfikatów kupujemy. Zazwyczaj przy kwocie mniejszej niż 25 tys. zł jest to 4 proc. Przy zakupie certyfikatów na giełdzie biura maklerskie pobierają przeważnie prowizję jak za akcje – waha się od 0,25 proc. do 1 proc. Jej wysokość zależy od domu maklerskiego i sposobu złożenia zlecenia (internet, telefon, osobiście). Pamiętajmy, że za zarządzanie funduszem TFI pobierają opłatę sięgającą zwykle 3 – 4 proc. w skali roku.
Reklama
Certyfikaty podlegają albo codziennej wycenie rynkowej na sesjach giełdowych, albo wycenie okresowej (minimum raz na 3 miesiące) dokonywanej przez emitenta.
Obecnie na GPW jest notowanych 57 tego typu papierów. Najwięcej wyemitowało KBC TFI (29). FIZ, w których pod koniec września było ulokowanych 21,65 mld zł, stanowią 16 proc. rynku funduszy inwestycyjnych wartego 133 mld zł – wynika z danych IZFA.