Kolejnym krokiem jest założenie własnej działalności gospodarczej i wpisanie jej do ewidencji. Trzeba też uzyskać wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, który prowadzi okręgowa rada lekarska na terenie, na którym ma być prowadzona praktyka. Potrzebna jest też decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego, który opiniuje pomieszczenie, w którym praktyka będzie prowadzona.

Przed przyjęciem pierwszych pacjentów trzeba zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Konieczne jest również sporządzenie regulaminu organizacyjnego prowadzonej praktyki lekarskiej. Jeżeli chodzi o koszty przygotowania i wyposażenia, to dla gabinetu lekarskiego kształtują się one na poziomie nawet 100 tys. zł, a dla stomatologicznego – przynajmniej 250 tys. zł. Szacuje się, że na zwrot z inwestycji trzeba czekać około dwóch lat.