Karnowski poinformował posłów podczas czwartkowego posiedzenia połączonych sejmowych komisji infrastruktury i skarbu, że polska kolej ma blisko 4,5 mld zł długu, a w 2013 r. musi spłacić 1 mld zł. Przypomniał też, że prywatyzacja została wskazana jako sposób na pozyskanie środków na spłatę historycznego zadłużenia PKP podczas podziału przedsiębiorstwa państwowego PKP na mniejsze spółki i tworzenia Grupy PKP.

Pod koniec września br. władze PKP SA zdecydowały o powrocie do negocjacji ws. sprzedaży TK Telekom ze wszystkimi trzema oferentami. Wcześniej wygasła wyłączność na negocjacje udzielona na rzecz konsorcjum Hawe i IT Polpager, zarząd PKP zdecydował więc o podjęciu równoległych negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów w TK Telekom także z pozostałymi podmiotami zainteresowanymi nabyciem telekomunikacyjnej spółki, czyli z GTS oraz z Netią.

Decyzję o wybraniu do dalszych negocjacji trzech podmiotów spośród chętnych na zakup TK Telekom: GTS Poland, Netię oraz konsorcjum firm Hawe i IT Polpager zarząd PKP podjął pod koniec lipca br. Konsorcjum Hawe i IT Polpager otrzymało wtedy wyłączność na negocjacje do 21 września, a PKP zapowiadało, że w przypadku upływu okresu wyłączności dla Hawe/IT Polpager, rozpocznie równoległe negocjacje z GTS oraz z Netią.

Spółka TK Telekom powstała w 2001 r. pod nazwą Telekomunikacja Kolejowa. Wchodzi ona w skład Grupy PKP. Jej udziałowcami są w 61,97 proc. Skarb Państwa, a w 38,03 proc. - PKP SA. Firma zajmuje się świadczeniem usług dzierżawy łączy i dostarczania internetu. Jak informuje spółka, na jej sieć składa się ponad 6 tys. km kabli światłowodowych, 22 tys. km kabli miedzianych. Pojemność sieci transportowej wynosi 1,7 Tbit/s.

Zysk netto spółki w 2011 r. wyniósł 11,3 mln zł, a EBITDA 73,9 mln zł.