Spółka Polskie LNG odpowiedzialna za budowę i eksploatację terminalu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu rozpoczęła 20 listopada br. procedurę badania rynku, tzw. market screening, w zakresie zapotrzebowania na rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu i świadczenia dodatkowych usług - poinformował w komunikacie Mazur.

Procedura ta pozwoli uzyskać informacje m.in. o tym, jakie byłoby ewentualne zapotrzebowanie na zwiększenie mocy regazyfikacyjnej w stosunku do obecnie zaprojektowanej, czy też wykorzystania zbiorników znajdujących się w terminalu w celu komercyjnego magazynowania skroplonego gazu. Analizowana będzie także możliwość zwiększenia wolumenów w zakresie przeładunku na cysterny samochodowe oraz rozbudowa infrastruktury o instalacje służące do załadunku kolejowego oraz przeładunku na mniejsze jednostki pływające, z uwzględnieniem bunkrowania jednostek napędzanych LNG - dodał rzecznik.

Wyniki badania będą stanowiły uzupełnienie prowadzonych obecnie analiz o precyzyjne dane rynkowe pochodzące bezpośrednio od zainteresowanych podmiotów biorących udział w badaniu.

"Chcemy, by nasze decyzje biznesowe odpowiadały potrzebom rynku. W październiku br. zwróciliśmy się do największych firm doradczych w sprawie wykonania opracowania dotyczącego potencjalnych możliwości rozszerzenia funkcjonalności terminalu LNG. Teraz nadszedł czas, by zapytać rynek, jakich usług od nas oczekuje. Z procedurą badania rynku wiążę bardzo duże nadzieje. Jej wyniki będą miały niezwykle istotny wpływ na przyszłe decyzje biznesowe. Ewentualna rozbudowa terminalu musi bowiem odpowiadać wyrażonym m.in. w procedurze oczekiwaniom potencjalnych klientów. Znając z jednej strony potrzeby rynku, a z drugiej strony techniczne możliwości rozwoju terminalu będziemy mogli podejmować racjonalne decyzje, przekładające się na zwiększenie wykorzystania instalacji, a tym samym szybszy zwrot zainwestowanego w budowę infrastruktury kapitału" - powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu Polskie LNG Rafał Wardziński.

Procedura jest otwarta zarówno dla firm polskich, jak i zagranicznych. Potrwa do 14 grudnia br.

Zadaniem spółki Polskie LNG S.A. jest budowa i eksploatacja terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu, który stanowi podstawę gazoportu. Powstanie terminalu LNG pozwoli na odbieranie gazu ziemnego drogą morską. Gazoport ma ruszyć w 2014 r. W pierwszym etapie eksploatacji pozwoli na odbiór 5 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie.