Niemniej rejon oporu 1,2830 dla EUR/USD nadal pozostaje nienaruszony, a po południu (o godz. 16:25 notowania pozostawały wokół poziomu 1,28). Widać wyraźnie, iż pomniejsze wydarzenia - dane z USA nt. wydanych pozwoleń i rozpoczętych budów w październiku o godz. 14:30- choć były lepsze od szacunków, to nie są w stanie wykreować mocniejszego ruchu. Kluczem jest wystąpienie Bena Bernanke o godz. 18:15 w Nowym Jorku (inwestorzy mogą wyczekiwać na ewentualne sygnały nt. zwiększenia skali programu QE3 w grudniu przez FED), a także wyniki rozpoczynającego się o godz. 17:00 spotkania Eurogrupy ws. Grecji. Decyzje mogą zapaść późnym wieczorem, gdyż sprawa nie jest łatwa. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem dla rynków byłoby rozdzielenie dwóch kwestii – bieżącego wsparcia dla Aten, od kwestii związanych ze sfinansowaniem tzw. trzeciego bailoutu, w tym też ewentualnych koncepcji związanych z umorzeniem długu. Dlaczego? Gdyż dzięki temu temat Grecji spadłby z wokandy nawet na kilka tygodni. Poważnym minusem spekulacji, które zaprezentowała wczoraj agencja Reuters, a pisałem szerzej w rannym raporcie, jest to, iż wypracowanie kompromisowego rozwiązania zmniejszającego grecki dług może zająć więcej czasu. Do tego dochodzi też kwestia ratyfikacji tych zmian przez parlamenty narodowe, która może okazać się niemożliwa do 3 grudnia, kiedy to miałaby ponownie zebrać się Eurogrupa.

W ujęciu technicznym wiele się nie zmieniło – mocne wsparcia to rejon 1,2765-75, a opór, który powinniśmy jeszcze dzisiaj sforsować to okolice 1,2830. Wtedy celem będą okolice 1,2875. Trwałe wyjście poza strefę 1,2840-80 byłoby w średnim terminie dość pozytywnym sygnałem.


Na rynku złotego istotne były dwie kwestie – słowa członka Rady Polityki Pieniężnej, Andrzeja Kaźmierczaka, który stwierdził, iż polityka monetarna powinna zakładać utrzymywanie dodatnich realnych stóp procentowych. Dlatego też, po ewentualnej obniżce w grudniu, RPP powinna wstrzymać się z kolejnymi ruchami do marca, kiedy to zostanie opublikowana kolejna projekcja inflacyjna i będzie można lepiej ocenić efekty dotychczasowych decyzji. Wypowiedź ta dobrze zbiegła się z lepszym odczytem produkcji przemysłowej w październiku, która po mocnym spadku w ujęciu rocznym we wrześniu, teraz odbiła o 4,6 proc. r/r. Kolejne kluczowe dane poznamy w przyszłym tygodniu – sprzedaż detaliczna, bezrobocie i PKB za III kwartał – ale jeżeli już teraz założymy, iż rynek zacznie dyskontować scenariusz możliwej pauzy po grudniowym ruchu, to powinno to wspierać złotego (przy założeniu, że mamy jednocześnie utrzymanie pozytywnych nastrojów na rynkach globalnych). Wczoraj pisałem o kluczowych poziomach na złotym – 4,1250 dla EURPLN i 3,22 dla USDPLN – zostały one dzisiaj naruszone, co daje perspektywę do ataku na 4,10 zł dla euro i zejścia poniżej 3,20 zł za dolara w kolejnych dniach.
Opracował:

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.