Obecnie na polskim rynku dostępnych jest 11 funduszy działających według zasad SRI (socially responsible investing) – wynika z zestawienia portalu Odpowiedzialne Inwestowanie. Sześć spośród nich to produkty polskich TFI. Co prawda wartość aktywów polskich funduszy tego rodzaju na koniec października 2012 r. sięgnęła 342 mln zł i była o 26,5 proc. wyższa niż rok wcześniej, ale jeśli w obliczeniach nie uwzględnimy świetnie spisującego się funduszu PZU Energia Medycyna Ekologia, do którego masowo płyną pieniądze, to okaże się, że wartość aktywów spadła o 6 proc.

Nawet wśród specjalistów od inwestowania fundusze etyczne nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Według badania Deloitte z 2012 r. tylko 26 proc. przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych (domów maklerskich, OFE, TFI) wie o obecności na polskim rynku funduszy działających w zgodzie z koncepcją odpowiedzialnego społecznie inwestowania. 61 proc. mówi, że o takich funduszach nie słyszało. W porównaniu z 2011 r. wiedza specjalistów na ten temat się nie poprawiła. Być może jest tak dlatego, że wyniki takich produktów nie zachwycają.

DGP porównał średnie stopy zwrotu dziewięciu tego rodzaju funduszy polskich i zagranicznych ze średnimi stopami zwrotu kategorii, do których przynależą. Pod uwagę braliśmy pięć okresów (od 3 miesięcy do 5 lat).

Okazało się że tylko trzy fundusze etyczne spośród dziewięciu analizowanych były w większości okresów lepsze od średniej, przy czym dwa z nich istnieją krócej niż trzy lata. Jedynym, który istnieje dłużej niż trzy lata i wygrał swoją batalię, jest BNP Paribas L1 Green Tigers denominowany w euro, a inwestujący co najmniej dwie trzecie pieniędzy w spółki, których technologie, produkty i usługi związane są ze zrównoważonym rozwojem i stanowią rozwiązania problemów środowiskowych w Azji.

Na pewno warto zwrócić uwagę na wspomniany fundusz PZU Energia Medycyna Ekologia, który w ciągu ostatniego roku zarobił 13,1 proc., podczas gdy fundusze z kategorii zagranicznych sektorowych średnio 8,5 proc. Oczywiście należy pamiętać, że przy wyborze funduszy ważniejsze od historycznych stóp zwrotu są koszty uiszczane przy ich nabyciu i wysokość opłat pobieranych w skali roku za zarządzanie.