Niedawno spółką wstrząsnął konflikt między głównym akcjonariuszem Jerzym Wisśniewskim a założycielem spółki i do niedawna jej prezesem Wiesławem Różackim. Według Różackiego kontrolowane przez Wiśniewskiego PBG próbowało zawrzeć niekorzystną dla Rafako ugodę z Alstomem, która mogła się zakończyć przejęciem raciborskiej spółki.

Wtedy wierzyciele zostaliby pozbawieni szans na odzyskanie przekraczających 1 mld zł zobowiązań. – Pakiet akcji Rafako jest najistotniejszym składnikiem majątku PBG, więc oczekujemy ze strony banków zdecydowanych działań – twierdzi Łukasz Dajnowicz, rzecznik prasowy KNF. Nie precyzuje, o co chodzi. W grę może wchodzić m.in. obsadzenie przez wierzycieli stanowisk w radzie nadzorczej spółki.