W 2013 roku spółka planuje rozpocząć działalność na rynku polskim - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

Spółka podała, że złożyła prospekt emisyjny do zatwierdzenia przez Litewski Bank Centralny i w ciągu najbliższych dni prospekt ten ma zostać opublikowany.

"Przez 10 lat działalności zbudowaliśmy silną pozycję na zmieniającym się litewskim rynku energetycznym oraz rozszerzyliśmy naszą działalność na inne republiki bałtyckie. Debiut na GPW jest spójny z naszą strategią, której głównym założeniem jest bycie liderem na rynku energetycznym w regionie. Bycie spółką publiczną pomoże nam także pozyskać nowych akcjonariuszy, zwiększyć przejrzystość funkcjonowania oraz zapewnić najwyższe standardy ładu korporacyjnego" - powiedział cytowany w komunikacie Jonas Garbaravicius, członek rady nadzorczej spółki.

Działalność grupy Inter RAO Lietuva obejmuje handel energią elektryczną na giełdach na Litwie i w Estonii, sprzedaż energii odbiorcom końcowym na Litwie i Łotwie oraz wytwarzanie energii w jednej z największych farm wiatrowych na Litwie.

Udział spółki w obrotach na giełdzie energii na Litwie wyniósł w 2011 roku 44 proc.

W 2011 roku wolumen obrotu energią Inter RAO Lietuva wyniósł 5 866 GWh, z czego na sprzedaż na Litwie przypadało 4 089 GWh, na Łotwie 1 564 GWh, a w Estonii 213 GWh. W 2010 roku wolumen obrotu wyniósł 5 446 GWh, co oznacza, że wolumen wzrósł o 7,7 proc.

Grupa rozpoczęła sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym na Łotwie w pierwszej połowie 2012 roku, a na Litwie w lipcu 2012 roku.

Spółka podała, że planuje rozszerzyć działalność o polski rynek energetyczny. We wrześniu 2012 roku powołano spółkę IRL Polska, która w 2013 roku planuje rozpocząć obrót energią.

"Początkowo Grupa będzie sprzedawać energię pozyskaną w Polsce i budować swoją pozycję rynkową. W perspektywie średnio i długookresowej, po powstaniu mostu energetycznego pomiędzy Litwą i Polską, Grupa planuje świadczyć usługi importu i eksportu energii. W dłużej perspektywie IRL Polska planuje również zaistnieć w segmencie sprzedaż energii odbiorcom końcowym" - napisano w komunikacie.

Od połowy 2011 roku Inter RAO Lietuva jest również obecna w segmencie wytwarzania energii. Grupa przejęła farmę wiatrową zlokalizowaną koło Vydmantai na zachodzie Litwy. Moc farmy wiatrowej wynosi 30 MW.

W pierwszej połowie 2012 roku przychody spółki wynosiły 453 mln LTL (ok. 544 mln zł), czyli wzrosły 8 proc. rdr. Zysk netto w tym okresie spadł o 1,3 proc. do 30,8 mln LTL (ok. 37 mln zł). W całym 2011 roku przychody wyniosły 919 mln LTL (ok. 1,1 mld zł), a zysk netto 61,2 mln LTL (ok. 70,9 mln zł).

Obecnie większościowym akcjonariuszem Inter RAO Lietuva, kontrolującym 51 proc. akcji, jest RAO Nordic OY, fińska spółka zależna Inter RAO UES, rosyjskiego producenta energii. Pozostałe 49 proc. akcji spółki jest w posiadaniu litewskiej firm inwestycyjnej Scaent Baltic.

Oferującym jest Orion Securities, a Baker & McKenzie i LAWIN są doradcami prawnymi.