Jak podała mająca siedzibę w stolicy Chile Santiago Komisja Ekonomiczna do spraw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC), w bieżącym roku w tym regionie żyło w ubóstwie około 167 mln osób, czyli 28,8 proc. całej ludności - co stanowi odsetek znacznie mniejszy niż dziesięć lat wcześniej.

"Redukcja ubóstwa była związana przede wszystkim ze wzrostem zarobków w biednych gospodarstwach domowych. W zredukowaniu ubóstwa pomogły, choć w mniejszym stopniu, transfery publiczne i prywatne oraz inne dochody" - głosi raport.

Według niego przed 10 laty ubóstwo obejmowało w regionie około 225 mln ludzi - czyli 43,9 proc. wszystkich mieszkańców.

ONZ-owska komisja zaznaczyła jednak, że tempo redukcji ubóstwa spada - przede wszystkim z powodu słabej ochrony warunków zatrudnienia i zaniedbywania kwestii wydatków socjalnych.