Cena docelowa jednej akcji PKOBP została ustalona na poziomie 36 zł, o 2,7 proc. niższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 37 zł.

W dniu wydania raportu na zamknięciu sesji kurs walorów PKOBP był na poziomie 34,66 zł, czyli o 3,9 proc. niższym od wyceny Raiffeisen.