Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP oraz Bloomberg.

Asseco Poland

Asseco Poland zawarło umowę z Południowym Koncernem Węglowym na serwis i rozwój systemu SAP. Umowa obowiązywać będzie przez 12 miesięcy i zakończy się w listopadzie 2013 roku - podało Asseco w komunikacie. Wartość zlecenia to niecałe 3 mln zł.

PKM Duda

Rada nadzorcza PKM Duda odwołała Macieja Dudę z dniem 10 grudnia z funkcji członka zarządu i prezesa spółki. Rada odwołała też Bognę Dudę - Jankowiak z dniem 31 grudnia z funkcji członka zarządu i wiceprezesa. Na prezesa spółki z dniem 11 grudnia został powołany dotychczasowy wiceprezes Dariusz Formela - podała PKM Duda w komunikacie. Decyzję o odwołaniu Macieja Dudy i Bogny Dudy - Jankowiak rada nadzorcza podjęła w wyniku złożonych przez nich wniosków o odwołanie.

Zmiany w składzie zarządu PKM Duda to konsekwencja realizowanego od 2009 roku, w porozumieniu z bankami, programu restrukturyzacji oraz decyzji o połączeniu ze spółką dystrybucyjną CM Makton - poinformował Maciej Duda, ustępujący prezes grupy. Chce on wejść do rady nadzorczej spółki.

Zgodnie z opublikowanym w środę komunikatem, Dariusz Formela, dotychczasowy wiceprezes PKM Duda, zostanie od 11 grudnia nowym prezesem zarządu. Z zarządu odejdzie również Bogna Duda-Jankowiak, dotychczasowa wiceprezes zarządu.

Zgodnie z porozumieniem zawartym między bankami-wierzycielami a rodziną Duda w 2009 roku, prezes Maciej Duda i wiceprezes Bogna Duda-Jankowiak zobowiązali się do kierowania firmą przez okres trzech lat, do momentu wygaśnięcia lock-upu banków na sprzedaż akcji PKM Duda z końcem 2012 roku.

"Zmiany w składzie zarządu to konsekwencja realizowanego od 2009 r. w porozumieniu z bankami programu restrukturyzacji i ostatniej decyzji o połączeniu ze spółką dystrybucyjną CM Makton. Wkraczamy w ostatni etap programu restrukturyzacji, integrując najważniejsze segmenty grupy kapitałowej. Potrzebujemy uproszczonej struktury zarządczej do efektywnej realizacji celów, które zarząd i rada nadzorcza postawiły przed nową spółką" - poinformował cytowany w komunikacie Maciej Duda, ustępujący prezes zarządu.

"Będę kandydował do rady nadzorczej, by wspierać spółkę w kwestiach strategicznych i skupić się na rozwoju grupy" - dodał.

Dariusz Formela, nowy prezes zarządu PKM Duda, od kwietnia 2011 roku pełnił funkcję prezesa zarządu CM Makton. Od września 2009 r. zajmował stanowisko członka zarządu PKM Duda, odpowiadając za realizację programu restrukturyzacji operacyjnej Duda 2012, a od kwietnia 2012 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu.

"Konsolidujemy nasze podstawowe działalności i struktury zarządcze. To istotne z punktu widzenia zwiększenia efektywności funkcjonowania i poprawy osiąganych wyników. Bardziej zintegrowana grupa kapitałowa pozwoli nam skuteczniej budować wartość dla naszych akcjonariuszy" - poinformował cytowany w komunikacie Formela.

Decyzję o odwołaniu Macieja Dudy i Bogny Dudy - Jankowiak rada nadzorcza podjęła w wyniku złożonych przez nich wniosków o odwołanie.

Energa

Niemiecka spółka Solarsystemhaus Mp-tec porozumiała się z polską spółką energetyczną Energa ws. budowy w Polsce małych elektrowni solarnych. Będzie to projekt testowy, ale niemiecka firma liczy na kolejne kontrakty w Polsce.

Jak powiedział Head of Finance Mp-tec Rainer Sperling, w ramach porozumienia z Energą firma zamierza wybudować 10 małych elektrowni solarnych na północy Polski (każda po 10 kW). Niemiecka firma nawiązała także pierwsze kontakty z inna polską firmą energetyczną - PGE. To nie jedyny projekt Mp-tec w Polsce. Firma podpisała też umowę o współpracy z Politechniką Warszawską. W ramach tego porozumienia na kampusie uniwersyteckim powstają obecnie dwie instalacje fotowoltaiczne - jedna stała i jedna z systemem naprowadzającym o całkowitej mocy 8,64 kW.

Sperling podkreśla, że jego spółka chce pozyskać polski rynek dla rozwiązań fotowoltaicznych. Pierwsze konkretne działania zostały już podjęte w październiku br. - Mp-tec założył wspólnie z firmą Torell Technology spółkę joint-venture Mp-tec Solar Poland. Jak podkreślił, obecnie w Polsce działają instalacje fotowoltaiczne o mocy poniżej 10 MW. Firma spodziewa się jednak szybkiego ich rozwoju tego sektora OZE za swoją zachodnią granicą w najbliższych latach.

Do budowy instalacji na Politechnice Warszawskiej wykorzystano wyłącznie produkty wytworzone w Niemczech. Instalacje mają zostać uruchomione w grudniu br. Solarsystemhaus Mp-tec to założone w 2002 r. przedsiębiorstwo z Eberswalde, wyspecjalizowane w tworzeniu i produkcji systemów solarnej energii elektrycznej i cieplnej. Jedną jednostek Politechniki Warszawskiej jest Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, któremu podlega Laboratorium Fotowoltaiki - jeden z wiodących ośrodków badawczych fotowoltaiki w kraju.

Gant Development

Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, że w dniu 5 grudnia 2012 r. podpisał umowę z firmą deweloperską FUTUREAL z Europy Środkowej. Na podstawie zawartej umowy FUTUREAL zainwestuje do 42 milionów złotych w projekty deweloperskie realizowane przez GANT DEVELOPMENT S.A. poprzez zakup akcji lub udziałów w wybranych projektach oraz poprzez wprowadzenie kapitału. Pierwszym w ten sposób współfinansowanym projektem będzie projekt AMBER PARK w Krakowie prowadzony przez spółkę GANT PMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BOCHENKA s.k.a. Dodatkowo, jako część długoterminowego zobowiązania do współpracy pomiędzy spółkami Grupa FUTUREAL obejmie nowe akcje wyemitowane przez Gant Development S.A. i będzie posiadać ponad 5% akcji Gant Development S.A. po zakończeniu emisji.

Mostostal Warszawa

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu 5 grudnia 2012 roku p. Fidel Andueza Retegui złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., ze skutkiem na dzień 5 grudnia 2012 roku. Rezygnacja podyktowana jest innymi obowiązkami służbowymi p. Fidel Andueza Retegui.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu 5 grudnia 2012 roku p. Fernando Minguez Llorente z przyczyn osobistych złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu, ze skutkiem na dzień 5 grudnia 2012 roku.

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Prezesa Zarządu w dniu 5 grudnia 2012 roku powołała w skład Zarządu Spółki VII kadencji: pana Krzysztofa Sadłowskiego oraz pana Miguel Angel Heras Llorente, powierzając im funkcję Członków Zarządu Spółki.

Qumak-Sekom

Qumak-Sekom SA informuje, że w dniu 5 grudnia 2012 roku doszło do podpisania Umowy pomiędzy Hochtief Polska S.A. na zaprojektowanie i wykonanie systemu BHS i EDS (system bagażowy wraz z systemem kontroli bagażu rejestrowanego) oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z urządzeniami aktywnymi i systemu FIDS (system wizualnej informacji o lotach, umożliwiający gromadzenie i przetwarzanie informacji związanych z rejsami). Prace te mają być wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Strefy T1 wraz z jej pełną integracją ze Strefą T2 Terminala A w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie". Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono umowne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 61,275 mln zł netto. Termin wykonania przedmiotu Umowy określono na 31 grudnia 2014 roku.

Bumar

Zaoferujemy pakiet mniejszościowy, aby pozyskać kapitał na przejmowanie konkurentów na rynku polskim i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Dziś jeszcze za wcześnie, aby mówić o szczegółach - prezes Grupy Bumar Krzysztof Krystowski. >>>>

Alior Bank

Ostateczną cenę w ofercie publicznej Alior Banku ustalono na 57 zł. To o niemal 20 proc. poniżej ceny maksymalnej, po której na walory zapisywali się inwestorzy indywidualni. >>>>Apator

Apator planuje kolejne przejęcia na rynku brytyjskim, a obecnie rozmawia z dwoma spółkami inżynierskimi z tego kraju - poinformował w czwartek prezes zarządu Apatora Janusz Niedźwiecki. "Dosłownie 2 miesiące temu kupiliśmy 50 proc. spółki brytyjskiej i przy okazji tego przejęcia odezwały się inne firmy, które poznały nas z tamtego rynku" - powiedział na konferencji poświęconej inwestycjom zagranicznym polskich firm Niedźwiecki. "W tej chwili rozmawiamy z dwoma firmami brytyjskimi, stricte inżynierskimi, właśnie z takimi zasobami, o które nam chodzi" - powiedział.

Niedźwiecki ocenił, że Wielka Brytania jest wciąż "dosyć zamkniętym" rynkiem. "To był jeden z powodów tego, że kupiliśmy rynek, ale także kupiliśmy markę. Chcemy występować na tamtym rynku jako +Apator GWi+, czyli firma brytyjska" - powiedział.

Na początku września Apator Metrix, spółka zależna Apatora, kupiła 50 proc. udziałów w firmie George Wilson Industries (GWi) z siedzibą w Coventry w Wielkiej Brytanii od National Industry Group. Cena nabycia to ok. 10,95 mln zł (2,05 mln GBP).

GWi działa w branży pomiarowej i zajmuje się produkcją oraz sprzedażą gazomierzy domowych, a także przemysłowych oraz smart meteringiem w zakresie pomiaru gazu. Ponadto dokonuje napraw i kalibracji wszelkiego rodzaju gazomierzy.

"Nasze inwestycje zagraniczne to jest rząd 10 mln euro jak dotąd. Następna nasza inwestycja będzie kilkukrotnie większa od wszystkich poprzednich razem wziętych" - powiedział.

Biomass Energy Project

Spółka Biomass Energy Project, specjalizująca się m.in. w sadzonkach roślin energetycznych, w piątek 7 grudnia zadebiutuje na rynku NewConnect - podała GPW w komunikacie. Przedmiotem aktywności Biomass Energy Project jest obszar związany z produkcją rolną. Spółka specjalizuje się w sadzonkach roślin energetycznych - głównie miskanta olbrzymiego, w zakładaniu plantacji roślin energetycznych oraz w uprawie gruntów pod te cele. Spółka rozpoczęła działalność w maju 2011 roku.

BZ WBK, Kredyt Bank

Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w sprawie stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym BZ WBK sporządzonym w związku z połączeniem z Kredyt Bankiem - poinformował bank w czwartkowym komunikacie. Memorandum informacyjnym objęte są akcje serii J. "Tym samym doszło do spełnienia się ostatniego warunku, od którego było uzależnione złożenie przez Zarząd Spółki wniosku o rejestrację Połączenia we właściwym sądzie rejestrowym" - napisano w komunikacie. Bank podał, że zamierza niezwłocznie złożyć wniosek o rejestrację połączenia. We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie BZ WBK z Kredyt Bankiem.

Prezes banku Mateusz Morawiecki informował wcześniej PAP, że fuzja prawna może nastąpić z początkiem 2013 roku, fuzja operacyjna z Kredyt Bankiem będzie trwała około dwóch lat, a fuzja marki nastąpi w połowie lub jesienią 2013 roku.

Parytet wymiany akcji ustalono na 6,96 akcji BZ WBK w zamian za każde 100 akcji Kredyt Banku. Połączenie obu banków nastąpi poprzez przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Kredyt Banku na rzecz BZ WBK z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego BZ WBK poprzez emisję akcji, które zostaną wydane dotychczasowym akcjonariuszom Kredyt Banku.

Elemental Holding

Elemental Holding, notowana na NewConnect spółka z sektora recykligowego, planuje w II kw. 2013 roku emisję akcji o wartości kilkudziesięciu milionów złotych oraz debiut na głównym rynku warszawskiej GPW - poinformował w rozmowie z PAP Jarosław Michalik, członek zarządu Elemental Holding. Dodał, że spółka chce inwestować w segmencie recyklingu płytek elektronicznych i aluminium.

"Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do debiutu na rynku głównym GPW. Porządkujemy kwestie korporacyjne, wdrażamy międzynarodowe standardy rachunkowości, wybraliśmy doradcę i pracujemy nad prospektem emisyjnym. Planujemy pojawić się na rynku głównym GPW w II kwartale 2013 roku, zależy to jednak od otoczenia rynkowego. Chcemy również pokazać raport całoroczny, co wymaga zamknięcia rocznego okresu sprawozdawczego" - powiedział PAP Michalik.

"Przejście na parkiet główny GPW będzie wiązało się z emisją akcji. Mamy wiele pomysłów biznesowych, które chcemy zrealizować i na które będziemy potrzebować kapitału. Szacujemy, że potencjalna wartość naszej oferty to kwota kilkudziesięciu milionów złotych" - dodał.

Michalik poinformował, że wśród planów spółki na 2013 rok jest m.in. rozbudowa linii do recyklingu płytek elektronicznych oraz budowa linii do recyklingu aluminium.

"W przyszłym roku planujemy uruchomić i rozbudować naszą linię do recyklingu płytek elektronicznych, co będzie oznaczało koszt rzędu 3 mln zł. Linia ta została już zamówiona i w końcówce I kwartału 2013 roku powinna zacząć działać" - powiedział.

"Przygotowujemy cały czas inwestycję w Tomaszowie Mazowieckim. Jest to linia do recyklingu aluminium. W tym projekcie jesteśmy na etapie przygotowań planistycznych oraz prac ogólnobudowlanych. Szacujemy, że całkowity koszt tej inwestycji to nawet 20 mln zł. Zakończenie prac planujemy na rok 2013, ale efektów wynikowych spodziewamy się dopiero w roku 2014" - dodał.

Członek zarządu Elemental Holding nie wykluczył również akwizycji.

"W tym przypadku rozważamy dwie możliwości. Po pierwsze obserwujemy rynek pod kątem podmiotów z tych samych segmentów co nasze spółki, ale w takim przypadku przy ocenie interesuje nas głównie kryterium geograficzne, czyli lokalizacja w tych regionach, gdzie nie mamy jeszcze naszych oddziałów" - powiedział.

"Po drugie, planujemy dodać do naszej grupy podmiot, który poszerzy nasze kompetencje, chodzi tu głównie o spółki z szeroko rozumianego segmentu recyklingu elektroniki. Chcę jednak podkreślić, że przede wszystkim interesują nas spółki przetwarzające odpady, a nie handlowe. W tym drugim zakresie mamy własną sieć sprzedaży w całej Polsce i na jej rozwoju organicznym chcemy się skupić. Planujemy zwiększenie liczby oddziałów z obecnych 40 do około 50, co stanowi liczbę docelową" - dodał.

Po trzech kwartałach 2012 roku Elemental Holding miał 668,56 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 12,77 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Prognoza finansowa spółki na 2012 rok zakłada wypracowanie 675,87 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 19,21 mln zł zysku netto. Z kolei przewidywania spółki na 2013 rok zakładają osiągnięcie 808,87 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 25,69 mln zł zysku netto.

"IV kwartał 2012 r. wygląda dobrze, prognozy całoroczne z pewnością zrealizujemy" - powiedział Michalik.

Zapytany o dywidendę z zysku za 2012 rok, członek zarządu Elemental Holding odpowiedział: "Jeżeli chodzi o dywidendę, to w ciągu najbliższych dwóch lat raczej nie ma co na nią liczyć. Stawiamy na wzrost, to jest główny cel i jemu podporządkowujemy nasze działania. Nie oznacza to oczywiście, że w przyszłości nie powrócimy do tego tematu".

Elemental Holding specjalizuje się w zarządzaniu podmiotami z branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi. Obecnie w skład grupy kapitałowej Elemental Holding wchodzą: Tesla Recycling, Syntom oraz Tesla Metal. Spółka w lipcu 2012 roku zadebiutowała na NewConnect.KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź ma nadzieję, że do początku maja uzgodni z radą nadzorczą kwestie polityki dywidendowej oraz wysokości dywidendy za 2012 rok, zaś do połowy stycznia powinna zostać podana ostateczna wielkość nakładów na projekt Sierra Gorda - poinformował w rozmowie z PAP prezes KGHM Herbert Wirth. KGHM jest też już zdecydowany na złożenie oferty na koncesję w Kazachstanie. Zarząd KGHM chciałby zmian w polityce dywidendowej uwzględniając przede wszystkim bezpieczny próg zadłużenia i nakłady inwestycyjne, a nie oparcia dywidendy o zysk netto. Wcześniej prezes mówił PAP, że bezpieczny poziom zadłużenia dla KGHM w perspektywie do 2018 roku to 1,0 X EBITDA.

"Mamy zapisane w IPO, żeby rekomendować 30 proc. zysku na dywidendę i ja staram się trzymać tych wytycznych, choć oczywiście ważniejszą prawnie wytyczną są rekomendacje polityki dywidendowej. Jednak ostateczną decyzję zawsze podejmują akcjonariusze" - powiedział w rozmowie z PAP Wirth. "Jednak w tym roku już zaczęliśmy dyskutować z radą nadzorczą kwestie dywidendy za 2012 rok i polityki dywidendowej, która moim zdaniem musi jednak uwzględniać aspiracje rozwoju firmy, a najlepszym rozwiązaniem jest włączenie wolnych przepływów, czyli uwzględnienie nakładów inwestycyjnych" - dodał.

"Myślę, że do początku maja uzgodnimy te kwestie" - powiedział również.

Obecnie polityka dywidendowa KGHM oparta jest na zysku netto i zakłada przeznaczanie na wypłaty dla akcjonariuszy od 30 do 50 proc. zysku, jednak to akcjonariusze, a przede wszystkim Skarb Państwa, który ma 31,79 proc. akcji KGHM, mają ostatnie słowo w kwestii poziomu wypłacanej dywidendy.

W czerwcu 2012 roku walne zgromadzenie KGHM uchwaliło zaproponowaną przez Skarb Państwa wypłatę 28,34 zł dywidendy na akcję za 2011 rok, podczas gdy zarząd wnioskował 17 zł na akcję. Podobnie było w 2011 roku, gdy zarząd rekomendował wypłatę 8 zł na akcję dywidendy za 2010 rok, ale walne zdecydowało o wypłacie 14,9 zł/akcję.

Wirth podtrzymał też, że w pierwszym kwartale 2013 roku, po wcześniejszym uzyskaniu ratingu, KGHM planuje wyjść na rynki zagraniczne z emisją obligacji oraz powiedział, że mogą to być obligacje pięcio- lub 10-letnie denominowane najprawdopodobniej w dolarach.

"Estymując procedury uzyskania ratingu na mniej więcej miesiąc-półtora, to emisja byłaby w pierwszym kwartale. Wcześniej mówiłem, że najatrakcyjniejsze byłyby obligacje 5- lub 10-letnie i to wynikało z wyceny, ale na dzień dzisiejszy jeszcze nie zdecydowaliśmy, które to będą obligacje" - powiedział w czwartek PAP Wirth.

"Nadal też uważam, że obligacje w dolarach są najbardziej logicznym rozwiązaniem, bo nasze przychody są w dolarach, ale nie chciałbym teraz dywagować jaka będzie ostateczna decyzja" - dodał.

Prezes powiedział też, że KGHM chce podać ostateczną wielkość nakładów inwestycyjnych na projekt Sierra Gorda do połowy stycznia 2013 roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezesa uruchomienie kopalni Sierra Gorda w Chile powinno nastąpić w pierwszym kwartale 2014 roku.

"W tej chwili trwa bardzo szczegółowe przeglądanie wydatków i myślę, że do połowy stycznia opracujemy wycenę CAPEX, ale bez CAPEXu obrotowego" - powiedział Wirth.

Wcześniej KGHM szacował łączne nakłady na realizację projektu Sierra Gorda na ok. 3 mld USD.

Wydatki inwestycyjne na Sierra Gorda do końca trzeciego kwartału 2012 roku wyniosły 1,1 mld USD, z czego 280 mln USD przypadło na KGHM International, a resztę wydatków ponieśli partnerzy w projekcie. Sierra Gorda jest wspólnym przedsięwzięciem Quadra FNX (obecnie KGHM International) i spółek Grupy Sumitomo, w którym KGHM International uczestniczy w 55 proc., Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. w 31,5 proc. i Sumitomo Corporation w 13,5 proc.

Na koniec trzeciego kwartału 2012 r. w ramach realizacji projektu Sierra Gorda zakupiono i rozpoczęto montaż maszyn, ukończono część bytową kompleksu oraz budowę linii energetycznej z podstacji Spence. Na koniec III kwartału prace projektowe były ukończone w 78 proc., a stan zaawansowania budowy projektu wynosił 29 proc.

Ze słów prezesa Wirtha wynika też, że KGHM, który informował wcześniej, że może do końca grudnia 2012 roku złożyć ofertę na zakup koncesji w Kazachstanie, jest już zdecydowany na złożenie takiej oferty, a sprawa jest w tej chwili na etapie bardzo szczegółowych ofert.

"Jesteśmy już na etapie bardzo szczegółowych ofert, ale jeszcze przed złożeniem naszej ostatecznej oferty na nabycie praw do koncesji w Kazachstanie i złożymy tę ofertę" - powiedział PAP Wirth.

Mlekovita

10 mln zł kosztowała linia do produkcji serów twarogowych, tak zwanych fezformowych, którą oddano do użytku w macierzystym zakładzie grupy mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem (Podlaskie) - podała w czwartek Mlekovita w komunikacie. Mlekovita sfinansowała inwestycję ze środków własnych. Pracę znajdzie 10 nowych osób. Grupę mleczarską Mlekovita tworzy 13 zakładów produkcyjnych w Polsce i 23 własne centra dystrybucyjne. Mlekovita to producent ponad 400 produktów.

PGNiG

Walne zgromadzenie PGNiG przegłosowało w czwartek zmiany w statucie dotyczące ograniczenia do 10 proc. prawa głosu na walnym przez każdego z akcjonariuszy innego niż Skarb Państwa. Skarb Państwa ma 72,4 proc. kapitału i głosów na WZ PGNiG. Wcześniej minister skarbu Mikołaj Budzanowski informował, że zmiany w statutach spółek nie mają związku z jakimikolwiek planami emisji akcji ani sprzedażą ich papierów.

Rafako, PBG

Konsorcjum Rafako i PBG podpisało kontrakt na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji odsiarczania spalin w spółkach grupy EDF Polska. Wartość kontraktu to 769,9 mln zł netto - podało Rafako w komunikacie. We wrześniu EDF Polska poinformował, że oferta konsorcjum Rafako i PBG za 954,8 mln zł brutto (769,9 mln zł netto) została wybrana jako najkorzystniejsza w tym przetargu. Cena oferty przekraczała jednak kwotę, jaką zamawiający przeznaczyli na sfinansowanie zamówienia. Ponieważ oferta zwycięskiego konsorcjum przekraczała budżet inwestora, EDF informował, że umowa z wykonawcą, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą zostanie zawarta jedynie wówczas, jeśli zamawiający znajdą dodatkowe środki finansowe do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej.