Większy wpływ akcjonariuszy na politykę płacową, w tym na wynagradzanie dyrektorów, ułatwienia w łączeniu się podmiotów oraz scalenie wszystkich dyrektyw dotyczących prawa spółek w jednym "kodeksie" - to elementy przyjętego w środę przez KE planu ws. spółek.

Przyjęty plan działania ma pomóc w unowocześnieniu europejskiego prawa spółek i ładu korporacyjnego. Z analiz Komisji Europejskiej przeprowadzonych w ciągu dwóch ostatnich lat wynika, że zmiany powinny zachęcać akcjonariuszy do długofalowego zaangażowania w spółki.

Celem KE jest zwiększenie przejrzystości kontaktów między spółkami a ich akcjonariuszami m.in. poprzez bardziej transparentne przedstawianie składów organów spółki i jej strategii zarządzania ryzykiem.

Aby zachęcić akcjonariuszy do długofalowego zaangażowania w spółki, Komisja chce, by były one bardziej przejrzyste, jeśli chodzi o politykę płacową i indywidualne wynagradzanie dyrektorów.

Akcjonariusze mają również otrzymać lepszy wgląd w transakcje z podmiotami powiązanymi (tzn. między spółką a jej dyrektorami lub akcjonariuszami dysponującymi pakietem kontrolnym). W swoim planie KE chce też zbadać możliwości wspierania akcjonariatu pracowniczego.

Kolejnym celem zmian przepisów ma być wspieranie wzrostu i konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Aby to osiągnąć, KE planuje m.in. ułatwienie transgranicznego łączenia się spółek. Chce też jasnych przepisów dotyczących transgranicznych podziałów spółek.

Ponadto plan przewiduje połączenie wszystkich najważniejszych dyrektyw dotyczących prawa spółek w jednym zbiorze. KE przekonuje, że dzięki temu prawo spółek UE stanie się dostępniejsze oraz bardziej zrozumiałe, a ryzyko przyszłych niespójności zmniejszy się.