Finansowy portret Polaków szkicuje "Gazeta Wyborcza" na podstawie ankiet przeprowadzanych w mijającym roku przez firmę badawczą Homo Homini na zlecenie banków.

Z badań tych wynika, że 55 proc. z nas nie ma żadnych planów finansowych na rok 2013. Ok. 31 proc. chciałoby coś oszczędzić na lokatach terminowych. To grupa liczniejsza o 13 pkt. proc. niż rok wcześniej.

Chyba trochę zniechęciliśmy się do samodzielnego oszczędzania na emeryturę. Planuje to 6 proc. ankietowanych (o 4 pkt. proc. mniej niż w 2012 r.).

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego przewiduje 5 proc. badanych. To też mniej niż w poprzednim roku. 3 proc. planuje zaciągnąć kredyt hipoteczny, a 8 proc. - zainwestować na giełdzie.

4 proc. respondentów zamierza zainwestować w złoto (tego w ogóle nie planowano w 2012 r.).