Dobiega końca burzliwa historia cypryjskiego zastawu na akcjach Rafako, należących do giełdowego PBG, kontrolowanego przez Jerzego Wiśniewskiego.

„Multaros Trading, cypryjska spółka, poprzez którą PBG kontroluje ponad połowę udziałów Rafako, otrzymała od Adaptorinvestu, poszukującego dla budowlanej firmy inwestora, oryginał oświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie zastawu ustanowionego na akcjach raciborskiej spółki” – podał PBG.

O zastaw z Wiśniewskim bój toczą od dawna wierzyciele spółki zadłużonej na ponad 2 mld zł. Wiesław Różacki, były prezes PBG i Rafako, rezygnując pod koniec października z kierowania spółkami, jako powód podał właśnie brak możliwości sprawowania kontroli nad kluczowym aktywem operacyjnym PBG, jakim jest pakiet kontrolny akcji Rafako. Zaznaczył wówczas, że bez jego wiedzy Multaros zawarł 4 lipca umowę o świadczenie usług doradczych i finansowych oraz zastawu na posiadanych przez siebie zdematerializowanych akcjach Rafako na rzecz Adaptorinvestu. Różacki podkreślał też, że działania te mogą spełniać przesłanki działania na szkodę PBG oraz jego wierzycieli.

Pod koniec listopada główny akcjonariusz spółki Jerzy Wiśniewski zapowiedział, że zniesienie zastawu nastąpi do końca 2012 r. – Wczorajsza informacja pokazuje, że spółka ma czyste intencje i spełnia to, co zapowiedziała – mówi Jacek Balcer, doradca zarządu PBG.

Zastaw faktycznie nie będzie egzekwowany przez Adaptorinvest tak długo, jak długo Multaros ma oryginał dokumentu. Ale to jeszcze nie koniec procedur. Do ostatecznego zniesienia zastawu konieczna jest zgoda rady wierzycieli. Choć Adaptorinvest zgodził się znieść zastaw na akcjach Rafako w zamian za wystawiony przez głównego akcjonariusza PBG Jerzego Wiśniewskiego weksel własny, to oczekiwał też poręczenia PBG lub zabezpieczenia na hipotece. Wierzyciele mają o tym zdecydować 17 stycznia.