Państwo za niesłuszną decyzję urzędu skarbowego z odsetkami zapłaci ok. 46 mln zł.

Pełnomocnik MCI Łukasz Dziewoński po ogłoszeniu wyroku mówił, że orzeczenie jest to pozytywny sygnałem dla przedsiębiorców. Dodał, że orzeczenie buduje zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, gdyż pokazuje, że można szukać ochrony w postępowaniu sądowym przed szkodliwym działaniem organów Skarbu Państwa.

Stronie pozwanej przysługuje jeszcze skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Łukasz Błotko z Prokuratorii Generalnej powiedział nam tylko, że na decyzję w tej sprawie trzeba poczekać do czasu aż Sąd Apelacyjny sporządzi pisemne uzasadnienie wyroku.

W latach 90. spółka JTT Computer była największym producentem komputerów w Polsce. Upadła po karach nałożonych przez Urząd Skarbowy. W 2003 roku NSA uchylił decyzje fiskusa i nakazał oddać firmie pieniądze, ale było już za późno. Spółka JTT nie przetrwała.