Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, w wyniku niniejszego wezwania zamierza nabyć 3.114.891 akcji, co odpowiada 16,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZAP, podano także.

"Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 132,60 zł za jedną akcję. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów 7 marca 2013 r. Termin zakończenia przyjmowania zapisów 8 kwietnia 2013 r. Przewidywany dzień rozliczenia do 15 kwietnia 2013" - czytamy dalej.

ZAT podały także, że w dniu ogłoszenia wezwania posiada 16.000.109 akcji ZAP, stanowiących 83,7% kapitału zakładowego spółki, a w wyniku przeprowadzenia wezwania zamierza uzyskać 19.115.000 akcji, czyli 100% kapitału zakładowego ZAP.

Zapisy na sprzedaż akcji objętych wezwaniem będą przyjmowane przez UniCredit oraz przez DM PKO BP.

Transakcja powiększenia Grupy Azotów Tarnów o ZAP rozpoczęła się 13 lipca ogłoszeniem wezwania na 32% akcji puławskiej spółki, w jego efekcie Tarnów kupił 10,3% akcji. Natomiast 16 stycznia 2013 r. w przydziale akcji serii D Azoty Tarnów objęły 73,4% akcji ZA Puławy, a ich udział w kapitale Puław wzrósł do 83,7%.

Reklama

Grupa Azoty jest jedną z największych w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18 stycznia 2013 r.