Inwestorzy pozbywali się akcji właściciela Żubrówki i Absolwenta po tym, jak ogłosił on, że jego wyniki w IV kw. 2012 r. pogorszy odpis aktualizujący wartość firmy przekraczający 400 mln dol. (ponad 1,27 mld zł). Spółka ostrzegła, że odpis ten – dotyczący m.in. firm zależnych Whitehall i Russian Alkohol – może jeszcze wzrosnąć.

Akcjonariusze źle przyjęli też propozycje CEDC i CEDC Finance Corporation Int. dotyczące wymiany na akcje obligacji firm wartych ponad 750 mln dol. (blisko 2,4 mld zł). Termin wykupu papierów dłużnych przypada na 2013 i 2016 r. Wymiana oznaczałaby marginalizację dotychczasowych akcjonariuszy CEDC, których udział spadłby do zaledwie 5 proc. Firma podała, że jej obecna wartość nie wystarcza na pokrycie długu.

Na zamknięciu sesji kurs CEDC zniżkował.