Platinum Properties Group (PPG) przydzieliła 21,5 mln akcji na okaziciela serii E, podała spółka w komunikacie.

"W transzy detalicznej przydzielono 3.512.751 akcji serii E, w transzy dużych inwestorów - 18.000.000 akcji serii E. Akcje na okaziciela serii E były przedmiotem oferty publicznej oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej PPG ustaliła cenę emisyjną akcji serii E, na poziomie 0,35 zł za jedną akcję. Spółka podawała, że chce pozyskać z emisji akcji przed debiutem na GPW 45 mln zł, a środki te chce przeznaczyć na wsparcie realizacji swojego flagowego projektu - budowy podmoskiewskiego osiedla "Svetly Daly" o łącznej powierzchni ok 420 tys. PUM i całkowitej wartości szacowanej na 1 mld USD.

PPG w 2011 r. z pozyskała z emisji akcji ponad 250 mln zł - przeprowadzając największą jak dotąd emisję na rynku NewConnect.

Platinum Properties Group S.A. to holding firm, zajmujący się inwestowaniem, obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. Podmiotem dominującym w Grupie jest Platinum Properties Group S.A. Spółka od października 2009 r. jest notowana na rynku NewConnect.