Za ponad 565 mln zł zostanie zrealizowana trasa wylotowa z Warszawy na Janki na odcinku S8 Opacz-Paszków. Dziś została podpisana umowa na zaprojektowanie i wybudowanie tego odcinka. Wykonawcą jest firma Strabag Sp. z o.o. Czas realizacji wynosić będzie 32 miesiące.

Janki – Raszyn to trasa o wspólnym przebiegu dróg krajowych nr 8 i nr 7. Średnie natężenie dobowe na tej drodze wynosi 61 240 pojazdów, przy jednoczesnej gęstej zabudowie, powodując że jest to jeden z najbardziej obciążonych odcinków drogowych w Polsce. Dzięki nowej drodze, w Alei Krakowskiej na odcinku od ul. Łopuszańskiej do Raszyna, ruch spadnie o około 25 tysięcy pojazdów na dobę, a w roku 2025 nawet o 50 tysięcy pojazdów na dobę.

Kontrakt obejmuje m.in. budowę 11,5 km nowego odcinka drogi ekspresowej od węzła Opacz do węzła Paszków (na odcinku Opacz – Janki Małe – Paszków), wraz z odcinkiem drogi o klasie GP (główna przyspieszona) od węzła Janki Małe do skrzyżowania z drogą wojewódzką 721 o długości 2,4 km. Ponadto wybudowane zostaną obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z tą trasą oraz węzły drogowe: Sokołowska, Janki Małe, Paszków. Powstaną także obwody utrzymania, miejsca kontroli pojazdów dla Inspekcji Transportu Drogowego i Miejsca Obsługi Podróżnych.