Całkowity koszt projektu wynosi ponad 18 mln zł, z czego 15,3 mln zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

"Komisja Europejska nie wnosi zastrzeżeń do notyfikowanego środka pomocy, a tym samym wsparcie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu [...]. Oznacza to, iż projekt w całości nie podlega regułom pomocy publicznej i możliwa jest jego pełna realizacja" - czytamy w komunikacie.

Projekt ResMAN zakłada udostępnienie w Rzeszowie i gminie Krasne nieodpłatnego dostępu do internetu drogą radiową dla jednostek administracji publicznej oraz mieszkańców za pomocą urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych. Dla odbiorców indywidualnych zastosowane zostaną ograniczenia funkcjonalności dotyczące szybkości, długości i zakresu połączenia.

Komisja stwierdziła, że dzięki tym ograniczeniom oferta publicznego dostępu do internetu nie jest substytucyjna względem usług szerokopasmowych świadczonych przez operatorów prywatnych, a więc nie zakłóca, ani nie grozi zakłóceniem konkurencji.

Inwestycja obejmuje budowę infrastruktury sieci szkieletowej oraz dostępowej internetu szerokopasmowego dla administracji publicznej w Rzeszowie (61 budynków) oraz Krasne (16 budynków). W budynkach tych będzie 2160 punktów dostępu do Internetu w postaci portów sieciowych do podłączania komputerów PC. W 45 jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa i 16 gminy Krasne zostaną zainstalowane hot-spoty Wi-Fi, z których będą mogli korzystać mieszkańcy.