"Zarząd Budimeksu SA informuje, że zwyczajne walne zgromadzenie Budimeksu SA zwołane na dzień 24 kwietnia 2013 r. podjęło Uchwałę nr 175 o wypłacie dywidendy. Zgodnie z podjętą uchwałą, zysk netto za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w kwocie 112 077 130,22 zł, został przeznaczony na wypłatę dywidendy w wysokości 4,39 zł brutto na jedną akcję" - podała spółka w komunikacie.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Budimeksu tj. 25,53 mln akcji.

Dzień dywidendy został ustalony na 7 maja, a termin wypłaty dywidendy na 22 maja 2013 r.

Zarząd spółki podtrzymywał wcześniej plan kontynuowania wypłat dywidendy, ale nie podawał szczegółów co do kwot.

Budimex odnotował 185,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 75,59 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 112,25 mln zł wobec 132,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na GPW od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Do Grupy Budimex należą: Budimex Nieruchomości, Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury, Budimex Danwood oraz Mostostal Kraków. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6077,66 mln zł w 2012 r.