Strata operacyjna wyniosła 13,35 mln zł wobec 23,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 705,73 mln zł w 2012 r. wobec 728,53 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2012 r. wyniosła 25,02 mln zł wobec 4,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Fota to grupa zajmująca się dystrybucją części samochodowych.