Zarząd Wasko proponuje przeznaczenie kwoty ok. 3,65 mln zł, czyli 4 gr na akcję na wypłatę dywidendy za 2012 rok, podała spółka w komunikacie.

"Propozycja zarządu przewiduje podział zysku netto za 2012 rok w taki sposób, że na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona zostanie kwota 3.647.500,00 zł, to jest 4 grosze na każdą akcję, a pozostała część wypracowanego w 2012 roku zysku netto w kwocie 3.716.236,38 zł przeznaczona zostanie na powiększenie kapitału zapasowego" - czytamy w komunikacie.

Spółka poinformowała też o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia, które zajmie się m.in. podziałem zysku, na 5 czerwca br.

W projektach uchwał zaproponowano ustalenie dnia dywidendy na 30 lipca, a dnia wypłaty dywidendy - na 15 sierpnia br.

Wasko, spółka z branży IT, świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe.