"Zarząd Nordea Bank Polska z siedzibą w Gdyni informuje, że (...) podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały na ZWZA o podziale zysku za 2012 r., rekomendując radzie nadzorczej banku oraz walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku na zwiększenie funduszu rezerwowego" - głosi komunikat.

W okresie I-IV kw. 2012 r. Nordea Bank Polska uzyskał łącznie 150,63 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 296,66 mln zł zysku netto.

Nordea Bank Polska S.A. należy do największej skandynawskiej grupy finansowej Nordea. Oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych i firm.